Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet op het vertrouwen in de digitale economie, informeren wij u dat de website wordt uitgegeven door CAMPING OMAHA BEACH.

CAMPING OMAHA BEACH
La Hérode,
14710 Vierville-sur-Mer,
FRANCE

Tél. +33 (0)2 31 22 41 73

Handelsnaam : CAMPING OMAHA BEACH
Wettelijke status van : SAS
SIRET Nee. : 81330406000011
Intracommunautaire BTW: FR91813304060
RCS-nummer : Caen B 813 304 060
Aandelenkapitaal : 186 000,00 €

De persoon die verantwoordelijk is voor het publiceren van de website is de heer Ludovic Vautier.

Ontwerp

IPSO,
340 rue Barthélémy Thimonnier,
50180 Agneaux,
FRANCE

Tél. 02 33 75 93 55
www.studioipso.fr

Web hosting

Ex2,
CP 20031 BP Pharmacie Brunet
G7H 7S2
Chicoutimi, Québec
CANADA

www.ex2.com

Privacybeleid

Het privacybeleid van de site www.camping-omaha-beach.fr kunt u op deze pagina raadplegen.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.
CAMPING OMAHA BEACH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

Intellectueel eigendom en vervalsingen

CAMPING OMAHA BEACH bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, geluiden, software.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de communicatie-elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMPING OMAHA BEACH.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende.

Beperkingen van aansprakelijkheid

CAMPING OMAHA BEACH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.camping-omaha-beach.fr, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet aan de hierboven aangegeven specificaties voldoet, hetzij als gevolg van de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

Beheer van persoonlijke gegevens

In ieder geval verzamelt CAMPING OMAHA BEACH alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de website, beschreven in het vertrouwelijkheidsbeleid. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt de gebruiker van de website geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

De site is niet aangegeven bij de CNIL.

Hypertextlinks en cookies

De website bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van CAMPING OMAHA BEACH. CAMPING OMAHA BEACH is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Het surfen op de website kan ervoor zorgen dat er cookie(s) op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De gegevens die door cookies worden opgeslagen, kunt u bekijken in het privacybeleid.

Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.camping-omaha-beach.fr is onderworpen aan het Franse recht.